1. Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů

Zájemce o naše služby (“zákazník“) nám před předáním svých osobních údajů musí udělit souhlas s jejich zpracováním. Bez souhlasu nemůžeme vaše osobní data zpracovávat, a tím pádem ani vyhotovit nabídku nebo poskytnout službu.

Souhlas projevujete zaškrtnutím příslušného políčka vedle textu “Souhlasím se zpracováním osobních údajů” v kontaktních formulářích na stránkách www.helioware.cz (“web“). Za projevení souhlasu se zpracováním osobních údajů považujeme také zaslání nebo předání těchto dat prostřednictvím elektronických nebo hlasových komunikačních prostředků – e-mailem, prostřednictví sociálních sítí, live chatů nebo telefonicky.

Tento souhlas udělujete k tomu, aby vaše osobní data byla odeslána, uložena, editována, předána, archivována a vymazána. Subjektem zpracování (“správce“) vašich osobních údajů je společnost Helioware s.r.o., IČO: 172 61 503.

Při zpracování osobních údajů našich zákazníků dodržujeme obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a zákon č. 110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů.

2. Co jsou osobní údaje a za jakým účelem nám je svěřujete?

Osobními údaji se rozumí identifikátory fyzické osoby, které jste nám poskytli, konkrétně jde o: jméno, příjmení, e-mailová adresa, IP adresa, telefonní číslo, popřípadě poštovní adresa a IČO.

Své osobní údaje nám poskytujete za účelem realizace kroků vedoucí k uzavření smlouvy o dílo nebo o poskytnutí služeb vám, našim zákazníkům. Poskytovaným dílem nebo službou může být poradenství, provedení práce nebo dodávka zboží v oblasti úspor energie, obnovitelných zdrojů (“OZE“), financování investic do OZE a realizace investic do OZE. Data můžeme použít za účelem kontaktování, zpracování smluv, realizace smluv a pro elektronické formy přímého marketingu.

3. Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme

Vaše osobní jsou zpracovávány po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a námi nebo mezi vámi a našimi smluvními dodavateli, subdodavateli nebo obchodními partnery.

Pokud vaše osobní data zpracováváme pouze na základě souhlasu, pak je uchováváme nejdéle 3 roky, poté jsou vymazány. Souhlas se zpracováním osobních údajů však můžete odvolat kdykoliv dříve, my jsme pak povinni vaše osobní data vymazat neprodleně.

4. Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádíme my jakožto správce. Pro nás osobní údaje dále zpracovávají naši smluvní nebo zákonní partneři, kteří se podílejí na dodávkách zboží a služeb (“zpracovatelé“). Zpracovateli mohou být firmy zabývající se dodávkou řešení v oblasti OZE, regionální distribuční společnosti, energetičtí auditoři, dodavatelé komponentů OZE, přepravní společnosti a pošta, osoby zajišťující fungování našich internetových stránek a souvisejících služeb, provozovatel cloudového CRM a bankovní instituce.

Mezi příjemci vašich osobních údajů mohou být také úřady, Státní fond životního prostředí a další organizační složky státu. K tomu dochází například při vyřizování dotace nebo licence na výrobu elektřiny.

Naši smluvní partneři nesmějí vaše osobní údaje předávat dalším osobám, pokud to není nezbytné pro poskytnutí služby nebo plnění smlouvy.

5. Sběr dat pro informativní a analytické účely

Naše webové stránky neshromažďují žádné osobní údaje s výjimkou dat přenášených vaším prohlížečem. Jedná se o zemi původu návštěvníka, čas požadavku, požadovaná stránka, objem přenášených dat, referrer, typ a verze prohlížeče, použitý operační systém, jazyk a verze OS.

6. Cookies

Při používání našich stránek se do vašeho počítače mohou uložit cookies. Cookies jsou textové soubory obsahující proměnné a meta data. Pomocí cookies nelze vnést do vašeho počítače virus nebo spustit program. Soubory cookies mají minimální datovou velikost a nezpomalují běh vašeho zařízení.

Cookies používáme pro personalizaci, zjednodušení ovládání a zlepšení uživatelského komfortu při používání našich webových stránek. Dynamické cookies jsou z vašeho počítače vymazány okamžitě po zavření programu prohlížeče. Trvalé cookies se ve vašem počítači přítomné, dokud je nesmažete.

Používáním našich stránek nám automaticky dáváte souhlas s využitím technologie cookies. Pokud nesouhlasíte s tím, abychom ve vztahu k vám cookies využívali, můžete si funkci cookies vypnout ve vašem internetovém prohlížeči.

7. Remarketing

Naše webové stránky na vašem počítači ukládají cookies sociálních sítí, vyhledávačů a reklamních sítí, abychom vám později mohli na těchto prostředcích zobrazit naši reklamu. Remarketing je důvodem, proč jsou vám na vyhledávačích a na sociálních prezentovány reklamy, které se vztahují k obsahu, který jste si prohlíželi na našem webu.

Pokud nesouhlasíte s tím, abychom ve vztahu k vám využívali remarketing, můžete si funkci cookies vypnout ve vašem prohlížeči. Více informací a nastavení remarketingu na jednotlivých službách najdete na následujících odkazech: nastavení remarketingu Googlenastavení cookie Googleinformace o remarketingu LinkedInnastavení soukromí na síti Facebook

8. Google Analytics

Pro analýzu zdrojů a typu návštěvnosti našich internetových stránek používáme službu Google Analytics (“GA“) poskytovanou společností Google Inc. (“Google“). GA sbírá také demografické informace a informace o chování návštěvníků na našich stránkách a měří, kolik času na které podstránce návštěvníci tráví atp. Tento analytický software využívá ke sběru dat cookies. Informace o návštěvnosti mohou být uchovávány mimo prostor EU na zařízení společnosti Google v USA.

Analýzu návštěvnosti využíváme pro vylepšování našich služeb, a dále pro tvorbu a vylepšování obsahu webových stránek. GA nám slouží také pro hodnocení úspěšnosti marketingových kampaní. Kliknutím na odkaz najdete podmínky použití služby Google Analytics.

Službu Google Analytics a některé její funkce můžete omezit (nikoliv zcela vypnout) pomocí zakázání cookies ve vašem prohlížeči.

9. Zabezpečení osobních údajů

Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření pro maximální zabezpečení vašich osobních údajů při jejich zpracování. K osobním údajům mají přístup pouze námi pověřené osoby.

Chráníme vaše osobní údajů před hrozbami při přenosu dat (mj. šifrování přenosů https, smtp) nebo před hrozbou neoprávněného přístupu třetích stran (mj. komplexita a délka použitých přístupových hesel, aktualizace firmware, OS a verzí používaného software, nasazení antivirů a antispamů atp.).

Všechna opatření jsou zaváděna dle nejnovější technologických standardů. Všechna osobní data včetně e-mailů uchováváme výhradně v cloudových službách na území EU, nikdy ne na lokálních zařízeních, datových nosičích nebo v papírové podobě.

10. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

1. Máte právo požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje a proč zpracováváme.
2. Máte právo znát původ os. údajů a příjemce, jimž jsou vaše data předávána.
3. Máte právo požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
4. Máte právo vyžádat si přístup k vašim údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.
5. Máte právo požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.

V případě požadavku na realizaci vašich práv nám pošlete požadavek na info@helioware.cz. Prosím, kontaktujte nás, pokud budete chtít zodpovědět další dotazy ohledně zpracování vašich osobních údajů.

Líbí se Vám tento článek? Sdílejte ho svým přátelům